Honda BF 25 - BF 30
Små motorer -store egenskaper

Disse motorene kombinerer fart og krefter på en måte du ikke trodde var mulig i denne klassen. De har fordeler  og egenskaper du ellers kun finner på langt større motorer. Stikkord er stort kraftoverskudd uten at våre utviklere har gått på akkord med støy - og vibrasjonsdemping. Et lett trekk i startsnoren, eller vri på nøkkelen til den elektriske starteren, og motorene starter umiddelbart. De er velegnet til de fleste større landstedsbåter og sportsbåter på markedet.


Bilder